Vores strategi

vores vision

Vi finder løsningerne for kundernes behov

Pension og sundhedsforsikring vision er at tage ansvarlige beslutninger til kundens fordel, så der skabes tryghed og sikkerhed for at kunden mindst muligt bliver mærket når skaderne sker, uanset om det er indenfor pension, personskade eller tingsskade.


Vi bestræber os på at have en effektiv organisation, så alle henvendelser bliver behandlet til kundens tilfredshed. Det er vores mål at klæde kunderne på, skabe forståelse og give tryghed, så det ikke bliver svært at bruge forsikringerne, når skaderne sker. Vi vil være den forsikringsmæglervirksomhed, der ved rådgivning, sagsbehandling og service skaber størst mulig tilfredshed hos vores kunder.

Enkelhed og forståelse

Vi lægger vægt på personlig kontakt, tilgængelighed og tryghed under hele rådgivningsprocessen.

Vores dialog med kunderne skaber forståelse, så det at få de rigtige løsninger og gøre brug af forsikringerne, når behovet opstår, bliver en naturlig del af ens hverdag. Mange kunder synes det er svært at komme i dialog med forsikringsgiveren, her er vi en naturlig medspiller på kundens side.

Vision

Vi vil levere helhedsorienteret rådgivning til offentlige og private virksomheder, så vi bliver en naturlig del af deres prioritering.

Mision

Vi leverer proaktiv rådgivning til offentlige og private virksomheder, der giver værdi. Vi rådgiver ud fra et helheds­orienteret syn på den enkelte virksomhed og dennes medarbejdere. Vi skaber sammen­hæng mellem for­sikrings- og pensionsløsninger, så virksomheden sikrer deres vigtigste aktiver, og opnår de bedste forud­sæt­ninger i konkurrencen om de dygtigste medarbejdere.

Vores integritet er hellig

Vi gør, hvad vi siger, holder, hvad vi lover og er ærlige i vores ageren. No bullshit. Vi skal til enhver tid være 100% troværdige. Vi siger fra, hvis vi mener noget er forkert. Vi gør det rette – selv når ingen kigger. Vi fortæller de svære sandheder – også når det gør ondt på os selv eller kunden. Vi skal altid kunne stå inde for vores handlinger.

Dygtighed er påkrævet

Vi søger at mestre vores evner inden for vores faglige discipliner. Dygtighed skabes i et mindset, hvor man trives med at udfordre sig selv og hinanden, prøve nye ting af og hurtigt tilegne sig ny viden. Vi kultiverer det gennem nysgerrighed, modet til at prøve nyt og fejle samt en dyb ambition om at blive bedre. Gerne de bedste.

Vi vil gøre en forskel

Vi har fokus på at opnå mest mulig værdi for vores kunder. Det betyder, at indsatsen skal holdes op imod den værdi det skaber. Det kræver, at vi tænker og arbejder agilt, konstant retter ind og stiller de rigtige spørgsmål. Det kræver forretningsforståelse på alle niveauer.

Grundighed er en dyd

Vi kræver kvalitet i vores leverancer og en personlig ansvarstagen for både arbejdet og leverancen. Vi forventer stolthed omkring arbejdet. Det skal ikke bare tænkes godt – det skal også laves og leveres ordentligt. Grundighed handler om forståelse og om at løse opgaven i dens ånd og ikke kun i dens bogstav.

iStock-1167054406__farvefilter-30

Book et uforpligtende møde

Har du spørgsmål til rådgivning om pension, eller vil du vide mere om dine konkrete muligheder? Vi er ekstern rådgiver og står altid klar til at møde dig og finder den bedste løsning for dig eller din virksomhed.