Hvorfor skal virksomheder have firmapension?

Hvorfor skal virksomheder have firmapension?

Når en virksomhed søger nye medarbejdere, er det vigtigt at kunne stille de helt rigtige personalegoder til rådighed, som gør virksomheden tiltalende. Det er her firmapensionen kommer ind i billedet. Ved at tilbyde den rette firmapension til dine medarbejdere, giver du dem en uundværlig, økonomisk tryghed i hverdagen.

Denne tryghed kan udgøre et væsentligt kriterie for, hvorvidt de har lyst til at arbejde for netop din arbejdsplads, og på længere sigt, fastholde stillingen.

Men hvorfor værdsætter dine medarbejdere denne tryghed så højt? Uanset hvor i livet dine medarbejdere befinder sig, kan de risikere at blive ramt af uforudset sygdom. Der kan være tale om alt fra stress til arbejdsskader. Det kan have alvorlige økonomiske konsekvenser, dels for den enkelte, men også for dennes familie. Her kan firmapensionen sikre medarbejderen og familien, økonomisk og hjælpe dem med effektivt at komme i behandling – og ja; tilbage på jobbet igen.

En anden fordel ved at tilbyde medarbejdere firmapension, er den selvforstærkende effekt. Den tryghed som dine medarbejdere vil opleve, skaber arbejdsglæde og motivation, som gør arbejdspladsen attraktiv. På den måde kan firmapensionen tiltrække nye kompetente medarbejdere, der ligesom virksomheden, også lægger vægt på tryghed.

Men hvad består en firmapension egentlig helt konkret af? Firmapension består først og fremmest af en pensionsopsparing. Desuden indeholder firmapensionsordninger ofte forsikringer, som i de fleste tilfælde består af både sundhedsforskning, gruppelivsforsikring samt tab af erhvervsevne og kritisk sygdom.

Her på carepensionogforsikring.dk har du mulighed for at modtage professionel rådgivning angående forsikringsdækninger, risikoprofil og pensionsopsparing.

Kontakt os, for tilbud for oprettelse af firmapension eller vurdering af allerede bestående firmapension. Det er med til at gøre din virksomhed attraktiv for medarbejderne.