Har du råd til at gå på pension?

Har du råd til at gå på pension?

Vi kan hjælpe med at beregne dit behov for pensionsopsparing

Har du råd til at gå på pension?
For mange mennesker er et af livets vigtige spørgsmål: ”Har jeg råd til at gå på pension?”. Erfaringsmæssigt ved vi dog, at spørgsmålet ofte bliver skubbet ubesvaret foran os. En del af årsagen kan være, at emnet er forholdsvist bredt, og at der er mange forskellige faktorer, der spiller ind. I denne artikel vil vi hos carepensionogforsikring.dk give dig inspiration til planlægning af din pension og stille nogle opklarende spørgsmål, som vi mener er relevante i den sammenhæng.
Ved hvilken alder ønsker du at gå på pension?

Når du planlægger din pension, bør du starte med at overveje dine mål omkring hvor længe, du ønsker at have et fast lønnet arbejde. Hvis du gerne vil trække dig tidligt fra arbejdsmarkedet, er det ofte en god idé at spare relativt meget op i frie midler, da disse skal dække de udgifter, du måtte have i perioden, indtil du når den officielle pensionsalder.

Hvor meget er nok?
Uanset om du trækker dig tidligt fra arbejdsmarkedet eller ej, er det afgørende for din pensionsplanlægning at regne på, hvor stor din opsparing skal være for, at du kan leve det liv, du gerne vil som pensionist. Heldigvis er regnestykket forholdsvis simpelt; Sparer du op, så du har ca. 80% af din løn, når du går på pension, kan du og din familie fortsætte med samme levestandard.
Hvordan har du sammensat din formue?
Når du har regnet på, hvor meget du skal bruge som pensionist, er det en god idé at undersøge, hvor stor din formue er i dag. Dermed kan du få et billede af, hvor meget du mangler for at nå dit mål. Det er også vigtigt at kigge på sammensætningen af din formue og overveje, om den stemmer overens med dine mål.

Din pensionsopsparing vil være et vigtigt parameter i forhold til dit økonomiske råderum, når du på et tidspunkt når den officielle pensionsalder. Beskatningen af pensionsafkast er væsentligt lavere end beskatningen af frie midler, og derfor får du som udgangspunkt mere mellem hænderne som pensionist, jo mere der er placeret på pensionsopsparingen. Dette vil være den bedste løsning for dig, der forventer at gå på pension ved den officielle pensionsalder eller senere.

For dem, der gerne vil trække sig tidligt fra arbejdsmarkedet, er formue udover pensionsopsparing ofte den primære opsparing. Hører du til denne gruppe, skal du sikre dig, at du har opsparet tilstrækkeligt samt investeret opsparingen således, at afkastet af dine investeringer kan dække dine udgifter indtil du når den officielle pensionsalder.

Er fast ejendom en del af din formue, er du oftest godt stillet uanset hvilken gruppe, du tilhører. Ejer du din bolig, betyder det som hovedregel, at du har færre månedlige boligudgifter, og du vil dermed have ekstra midler til rådighed til variable udgifter som fx rejser og fornøjelser.
Kom i gang med din planlægning

Når du har foretaget ovenstående analyse, har du formentlig et meget bedre billede af, hvornår du har råd til at gå på pension. Vi håber, at artiklen har vakt din interesse for pensionsplanlægning, og skulle du være interesseret i at modtage rådgivning om din pension, er du velkommen til at besøge vores hjemmeside carepensionogforsikring.dk