Firmapension inkl. (TAE) tab af erhvervsevne-forsikring?

Firmapension inkl. (TAE) tab af erhvervsevne-forsikring?

Den danske befolkning er heldigvis meget sund – faktisk vurder over 80% af danskerne deres helbred som godt. Dog er der altid en risiko for at blive ramt af alvorlig sygdom eller ulykke, som forringer mulighederne for at tjene penge ved arbejde. Faktisk oplever hver femte dansker det på et tidspunkt i deres arbejdsliv.

Selvfølgelig forventer de færreste at havne i den situation, men hvis det sker, er det utrolig vigtigt at kunne fokusere på at få det bedre, og ikke at skulle bekymre sig om bl.a. væsentlige ændringer i ens privatøkonomi.

Den sikkerhed kan man opnå med en tab af erhvervsevne (TAE)-forsikring. 

 

Win-Win for arbejdsgiver og medarbejder!

Hos PensionogSundhed.dk er vi specialister i oprettelse af firmapension og vi anbefaler som udgangspunkt, at firmapensionen oprettes således, at Tab af erhvervsevneforsikringen bliver udbetalt til arbejdsgiver, så længe medarbejderen er ansat.

Det giver den win-win, at virksomheden har mulighed for at ansætte en vikar, så længe den faste medarbejder er fraværende. Og skulle det blive udsigtsløst at få medarbejderen tilbage vil forsikringsudbetalingen, efter opsigelse, overgå til medarbejderen.   

 

TAE-forsikring: Hvad er det?

Kort fortalt kan en tab af erhvervsevne-forsikring dække op til 80% af den forventede indtægt du ellers ville have haft indtil du går på pension. 

Sagt med andre ord, bliver du ramt af det værst tænkelige (en alvorlig ulykke eller sygdom), kan du enten stå med op til 80% af din nuværende løn indtil du går på pension, eller udelukkende ydelser fra det offentlige. Det kan mildest talt blive meget frustrerende at skulle leve mange år på en ret lav offentlig ydelse. 

Med forsikringen vil du få udbetalt et fast beløb hver eneste måned, når du ikke længere modtager løn fra din arbejdsgiver. Dette beløb tager udgangspunkt i din nuværende indkomst, og udbetalingen kan som regel starte, hvis du mister 50% eller mere af din erhvervsevne. Du vil derfor fortsat have den samme økonomiske tryghed og stabilitet som du havde som aktiv på arbejdsmarkedet.

Du har typisk også mulighed for at tilvælge præmiefritagelse, som sikrer at din nuværende indbetaling til pension fortsætter, hvis man bliver uarbejdsdygtig. Dermed får du også en forsikring af din pension.   

Din alder er altafgørende

Du sidder måske midt i 20’erne og tænker, at en tab af erhvervsevne-forsikring er noget der bliver mere relevant senere i livet, når f.eks. kroppen begynder at svigte. Men faktum er, at det er langt vigtigere at have styr på denne forsikring tidligt i livet. Det er fordi den skal dække helt indtil du går på pension, og det er derfor størstedelen af din fremtidige indtjening der potentielt er på spil. 

Jeg siger det lige igen: Det er størstedelen af din fremtidige indtjening der er på spil. For de fleste er den mere værd end deres hus, evt. aktier de ejer eller de penge de har stående på bankkontoen. Derfor er en forsikring af den indtjening nok en af de mest værdifulde dækninger der tilbydes på markedet. 

Denne risiko bliver selvfølgelig mindre jo mere du nærmer dig pensionsalderen, men det vil stadig ramme en gennemsnitlig 60-årig rimelig hårdt, ikke at modtage sin normale løn de sidste 7-10 år inden vedkommende skal på pension. 

Kontakt os, for tilbud på oprettelse af firmapension, eller vurdering af allerede bestående firmapension. Den rigtige firmapension er med til at gøre din virksomhed mere attraktiv, at være ansat i.