privat pension

Overblik over privat pension

Har du den rigtige pensionsordning? Vi hjælper dig så både dit behov, omkostninger og priser på forsikringer tilpasses med de bedste udbydere på markedet.

Vi hjælper tillige når skaden er sket både ved tab af arbejdsevne, kritisk sygdom og dødsfald.

Når vi har fuldmagten fra dig, får vi fuld indsigt i den eksisterende pensioner og kommer derefter med vores forbedringsmuligheder.

Afregning for vores ydelser indarbejdes i vederlagsaftalen.

Rådgivningen sker i henhold til vores tilladelse fra Finanstilsynet i henhold til lov om forsikringsformidling.

Har du den rigtige pensionsordning? Vi hjælper dig så både dit behov, omkostninger og priser på forsikringer tilpasses med de bedste udbydere på markedet.

Vi hjælper tillige når skaden er sket både ved tab af arbejdsevne, kritisk sygdom og dødsfald.

Når vi har fuldmagten fra dig, får vi fuld indsigt i den eksisterende pensioner og kommer derefter med vores forbedringsmuligheder.

Afregning for vores ydelser indarbejdes i vederlagsaftalen.

Rådgivningen sker i henhold til vores tilladelse fra Finanstilsynet i henhold til lov om forsikringsformidling.

macbook-2
Group10
privat_pension_mønt
Vi tilbyder

Gennemgang privat pension

Arbejdsgang

Formuende danskere

Pensionsmidler, fri formue og VSO

Arbejdsgang

Vi vurderer dine eksisterende forsikringer og det opsparede depot. Vi afstemmer det med dine ønsker. Her indgår pensionsstørrelse, tab af arbejdsevnedækning, dødsdækning, summen ved kritisk sygdom, sundhedsforsikring, afkast, reserver, rådgivning og valgmuligheder.

Med baggrund i de indhentede data udarbejder vi en optimeret pensionsløsning tilpasset de aktuelle behov.

I praksis overtager vi servicering ved aftalens indgåelse.

image(2)

Risikorådgivning

Vi kan hjælpe formuende danskere til at optimere formuen og få hjælp til optimeret investeringsmuligheder.

Hvad får du som kunde i denne mulighed:

Investering uden begrænsninger, herunder 20% reglen i enkelt aktier

Gennemsigtig omkostningsstruktur, en konto og vi sørger for det praktiske

Kontoopgørelse 1 gang årligt med automatisk afregning af pal skat

Vil du vide mere så kontakt os

image(5)

Arbejdsgang

53A

Flere og flere ganske velhavende i Danmark anvender §53A til at optimere deres formue- samt arvemæssige på den aktiv forvaltede frie formue herunder med følgende fordele:
  • Simpel skatteopgørelsen samt reduktion af revisor regning (lager beskatning)
  • Giver fradrag for forvaltningsomkostninger
  • Etablering af optimal arvestruktur – udbetales til begunstigede udenfor boet
  • Kreditor beskyttelse
  • Flytning til udlandet eller til Danmark igen?

53A for VSO

Med det nuværende renteniveau har vi oplevet at flere VSO-ejere med deres opsparing søger alternative placeringsmulighede, herunder f.eks. individuelle værdipapirer der giver udbytter m.v.
image(6)
vores fordele

Nogle grunde til, at du bør vælge os

Samarbejdet mellem Nyegaard og Careforsikring betyder, at du har hele forsikringsløsningen et sted. Pension og sundhedsforsikring har erfaring og ekspertise til at løse opgaver indenfor pension og forsikringer, så du opnår størst mulig værdiskabelse for virksomheden og dens ansatte.

Tjek om du kan blive kunde