firma forsikring

Skadesforsikringer

Ved starten af vores samarbejde kortlægger vi de forskellige risici i din virksomhed. Vi gennemgår den eksisterende forsikringsdækning og afstemmer den med virkeligheden. I praksis overtager vi serviceringen med det samme og lærer dermed virksomheden af kende, så begge parter opnår overblik og den rette forsikringsdækning.

Når vi har fuldmagten fra virksomheden, får vi fuld indsigt i den eksisterende forsikringsportefølje og kommer derefter med vores forslag til forbedringer.

Afregning for vores ydelser indarbejdes i vederlagsaftalen.

Rådgivningen sker i henhold til vores tilladelse fra Finanstilsynet i henhold til lov om forsikringsformidling.

macbook-2
Group10
Erhverv_forsikring_ikon
Vi tilbyder

Skadesforsikringer

Risikorådgivning

Risikorådgivning

Gennemgang omfatter:

  • Løsøre
  • Bygning
  • Indtjening
  • Personer
  • Vurdering af samlet sum ved en totalskade
  • Hvad er konsekvensen
  • Lønsomhed og vurdering af tidligere skader
  • Forebyggelse for at minimere risiko

Udbud:

Med baggrund i ovenstående kan vi få en markedsvurdering, så firmaet får optimale priser og dækninger i forhold til behovet.

image(7)
vores fordele

Nogle grunde til, at du bør vælge os

Samarbejdet mellem Nyegaard og Careforsikring betyder, at du har hele forsikringsløsningen et sted. Pension og sundhedsforsikring har erfaring og ekspertise til at løse opgaver indenfor pension og forsikringer, så du opnår størst mulig værdiskabelse for virksomheden og dens ansatte.

Tjek om du kan blive kunde